Här I denna spela online kasino på svenska nerladdning artikel finns det baskunskap om vad denna
ämne har att erbjuda till vilken som helst som vill veta mer om det. Spelsajter för kortspel skiljer sig åt p å många sätt när det g äller detaljer, men är generellt s ätt mycket lika p å det stora hela. Denna guide anv änder sig av exempel från Everest Poker, men spelare bör kunna upptäcka och förstå de detaljer som eventuellt skiljer sig. Därf ör gäller vad som sägs här för att för vilken casino på nätet utan registrering pokersajt som helst. Everest Poker utgör bara exemplet, såväl som den första pokersajten med mjukvaran tillgänglig p å franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, holländska, japanska, svenska, norska och danska.

Inledningsvis är det viktigt att f örstå att onlinepoker inte är detsamma som det pokerspel som f örekommer vid kasinon med väggar och tak (jag kommer fortsättningsvis att kalla detta kasinopoker). De är två olika spel. Jag påstår inte att det ena är b ättre än det andra, eller mer eller mindre vinstgivande. De skiljer sig helt enkelt åt på s ätt som är avg örande och grundl äggande. M ånga av de färdigheter som kr ävs för att vinna vid kasinopoker är också självklart nödv ändiga i onlinepoker. Du behöver f örfarande bra startkort … du får inte låta dina k änslor ta överhanden … du b ör inte spela på en niv å som du inte har r åd med, osv. Jag tänker inte ägna mig åt historieomskrivning när det handlar om grundl äggande pokerteori. Kolla in resten av den här webbsidan, pokermagasin och böcker f ör att studera de saker som inte skiljer sig åt online och på ett kasino. En flush sl år en straight online. Vi beh över inte gå igenom det d är.

Att registrera sig
Att registrera sig för en spelsajt är enkelt. Du använder en betalservice online som t ex NETeller (se nedan ) eller så anv änder du ditt kreditkort för att k öpa marker p å samma sätt som du köper böcker eller biljetter på Internet. Inledningsvis beh över inte du ens göra det. Du kan spela gratisspel utan att lämna ut ditt kreditkort. Du b ör spela dessa gratisspel under åtminstone en timme så du får en känsla för tempot, lär dig vilka spelknappar du ska klicka på, vad som händer när du trycker på knapp vars funktion du är os äker på – helt enkelt spelet g år till. Gratisspelen har dock ingenting att erbjuda när det kommer till att lära sig hur man vinner. De fungerar utm ärkt för nyb örjaren, erbjuder den oerfarne en möjlighet att öva sig på att räkna på sannolikheter under spelets gång och upptäcka de olika händernas relativa styrka. Men du bör avsluta gratisspelandet så snart som m öjligt. Att spela vid.50/$ 1-bord ger b ättre inblick i spelet än gratisspel.

Tänk över ditt val av spelarnamn. En del m änniskor vill sticka ut, bli uppmärksammade. Andra vill vara så anonyma som m öjligt. Ditt spelarnamn är f örsta biten av den image du visar gentemot de andra spelarna vid bordet. Välj ett namn som passar den bild du vill ge av dig sj älv.

Bygga upp spelkapital
Den första v äsentliga skillnaden du stöter på mellan spelsajter och kasinon, är när du ska k öpa marker (du kan ocks å skicka en bankv äxel, anv ända Western Union eller göra banköverf öringar). Vissa spelsajter sätter en gräns vid 600 USD om dagen och 1500 USD i veckan. Eftersom de erbjuder $ 20/40 som satsningsbegränsning framstår denna begränsning något l öjelseväckande. Ingen f örnuftig människa spelar $20/40 med ett spelkapital på 600 USD. Den första dagen jag spelade satt jag vid ett $10/20-bord. Jag förlorade de tv å första givarna och gick back 200 USD. Helt klart kunde jag inte spela optimalt med de beräknade svängningarna upp och ned vid omdömesgillt aggressivt spel. Om jag förlorade mina resterande 400 USD skulle spelet vara över den dagen. Att vinna i poker vid ringspel handlar om att lägga ner ett antal timmar. Om alla spelomgångar är ungefär likv ärdiga, och du alltid spelar på samma vinnande sätt, g äller att ju mer du spelar, desto mer vinner du. Allts å är det ett stort misstag att förlora ditt spelkapital och d ärmed vara ute ur spelet.

Online PokerI kasinopoker kan du alltid köra ned näven i fickan och plocka upp mer kontanter (på gott och ont ). Detta är inte möjligt online. Det f örsta du måste göra är att bygga upp ett kapital online. Det spelar ingen roll om du är tillr äckligt med kapital för att spela $ 40/80 på ett kasino, n är du först registrerar dig online bör du undvika att spela f ör h ögre än $5/10 de första 48 timmarna. (Detta är ocks å befogat för att lära sig teknologin.) Om du vill spela med högre insatser än $ 5/10 kan du k öpa marker för 600 USD den första dagen, sedan 600 USD 24 timmar senare (även om du inte spelar) och sedan 300 USD dagen efter. D å har du ett kapital p å 1500 USD och kan spela försiktigt vid $ 10/20 – åtminstone så l änge du ligger över 500 USD. Om du sjunker s å lågt är det viktigt att du åter g år ner p å mindre insatser, till och med ner p å $3/6 eller $ 2/4, vänta en vecka och lägg sedan till 1500 USD till ditt spelkapital. I grund och botten gäller att du kan inte spela på ett korrekt sätt online f örrän du har byggt upp ett korrekt kapital.

Spelsajterna har sina anledningar till att begr änsa ink öpen, från att skydda spelare från att blåsa bort alla sina pengar vid första sittningen till att undvika att behöva handa obetalda kreditkortsskulder. Dessa är legitima skäl från spelsajternas sida, de begränsade inköpen är ett skapat hinder till att vinna som måste kommas över, detta gäller särskilt nya spelare. Det är inte allmänt k änt, men efter att du har etablerat ett spelregister över en tidsperiod kan spelare kontakta spelarsupporten och be om att öka summan f ör inköpsbegränsningen.

Före november 2001 bedömde vissa kreditkortsbolag inköp hos spelsajter som k öp, medan andra bedömde det som kontantuttag. Kontantuttag är generellt s ätt mer kostsamma, en s ärskild   Dit hör även Black Jack avgift förekommer och skulden bel äggs med r änta omgående. Olyckligtvis k änner jag inte till något kreditkortsbolag som i nuläget bed ömer inköp vid spelsajter som k öp.

Det för närvarande bäste valet för inköp och uttag som finns tillg ängligt f ör onlinespel är NETeller. NETellers webbsida anger smidiga sätt att f å sina pengar, däribland direktinsättning på ditt bankkonto. Även om det kan verka komplicerat vid f örsta anblick är NETeller ett enkelt och smidigt sätt att snabbt och s äkert göra överföringar online och även att få pengarna i handen. De spelare som inte är bekanta med NETeller rekommenderas att klicka p å och l äsa översiktssidan med anledningarna till och sätten att Använda NETeller f ör transaktioner vid onlinepoker.

Utbetalningar och ditt spelkapital
Andra tekniska hinder som spelsajterna skapat av nödvändighet innefattar utbetalningar. Antag att du har varsamt skapat ett spelkapital på 1500 USD och att du sedan har vunnit 800 USD på en vecka. Inte illa. Du vill ha dessa 800 USD i fickan och du vill tjäna in ett liknande belopp n ästa vecka. Tyvärr, det går inte. Reglerna f ör utbetalning säger att du först m åste betala tillbaka din kreditkortsskuld innan du kan f å din vinst utbetald. S å, för att få dina 800 m åste du först betala av de 1500 som du byggt upp vilket ger dig ett spelkapital p å 0. Men, det är till och med värre än du tror. Det är inte så enkelt att du åter kan bygga upp ditt spelkapital. Under ett par dagar efter du begärt en utbetalning kan du inte g öra n ågra köp med kreditkortet, såvida du inte avbokar din utbetalning p å 800 USD som är p å gång att betalas ut till dig.

Det är komplicerat, men i grunden gäller att spelsajter begär av vinnande spelare att de spelar f ör sina vinster, inte på sina kreditkort. Du kan helt enkelt v älja att inte spela under några dagar efter det att vinsten sänts till dig och du åter kan använda ditt kreditkort, men det tar oss tillbaka till den grundläggande regeln för onlinepoker med ringspel – ju fler timmar du spelar, desto mer pengar vinner du. Att omöjliggöra spel varje gång du vill göra en utbetalning kommer att kosta dig en förm ögenhet i långa loppet.

Så här bör du d ärför gå tillv äga: spela försiktigt på relativt låga nivåer tills du har byggt upp ett tillräckligt spelkapital. Spela vid den limit som passar dig bäst och betala av din skuld steg för steg tills du har vunnit mer än vad ditt inledande inköp var p å. Sedan kan du begära utbetalningar på det belopp som överstiger det spelkapital du valt. Till exempel, låt oss anta att vill spela vid $20/40. Du g ör inköp f ör 1500 USD den första veckan och vinner några hundra dollar genom spel vid $ 5/10, $8/16 och $10/20. F öljande vecka gör du ink öp för ytterligare 500 USD (2000 USD maxbeloppet under en månad). Ditt spelkapital ligger nu på 2400 USD och du b örjar spela vid $ 15/30. Allt eftersom du fortsätter att vinna betalar du av ditt kreditkort (eller NETeller) p å en niv å så att du alltid har 3000 USD i spelkapital (eller kanske 2000 USD i spelkapital och hela det belopp tillg ängligt du kan använda f ör köp i veckan (1500 USD)). Slutligen kan du varje vecka casha ut dina vinster som överstiger ditt spelkapital på 3000 USD.

Jag menar inte att detta ska följas till punkt och pricka, men det bör understrykas att du m åste sköta ditt spelkapital på ett helt annat s ätt än vid kasinospel. Du måste anpassa dig efter och hitta vägar kring och förbi spelsajternas restriktioner. Att spela varje dag vid den limit som du föredrar, är sättet som du maximerar dina vinster på, och vid spel online kr ävs det en del strategiskt planerande för att uppn å detta. Sida tv å